Zarządzenie nr 71 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 01.09.2006 r.

Wersja do druku

Z A R Z A D Z E N I E   NR 71/06

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  PIŃCZÓW

                                  z   dnia  01.09.2006 r.  

 

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

 

 

  Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                        o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r.Nr.142,poz.1591        z późn. zm. ), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst z 2004r. Dz. U. Nr.261, poz.2603,                      z późn. zm.  ),  zarządza się co następuje:

 

§ 1.

 

1.     Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, w brzmieniu określonym przez załącznik Nr.1   do Zarządzenia.

       2. Wykaz ten należy wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń                      

    w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia zleca się Wydziałowi Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                 Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów                                                                                                                   

 


Załączone pliki:

zał.1
(zał. do nr 71.doc - 41.472 KB) Data publikacji: 2006-10-03 14:04:38 Redaktor: Hubert Bochniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 991

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Bochniak, data: 2006-10-03 14:02:31
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-10-05 07:48:08
Ostatnia zmiana: Hubert Bochniak, data: 2006-10-03 14:02:31
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony