Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm./ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/

 Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 zawiadamia, że w dniu 28 września 2006 roku została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kablowej linii energetycznej oraz napowietrznej linii oświetleniowej NN o łącznej długości ok. 170 m, lokalizację której przewiduje się na nieruchomościach położonych w miejscowości Młodzawy Duże i oznaczonych numerami ewid.: 114, 113, 112, 111, 110/1, 110/3, 110/4, 109,117.

Strony postępowania mogą zapoznać się z powyższą decyzją w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Zapoznanie się z treścią decyzji nie jest obowiązkowe.

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych w miejscowości Młodzawy Duże, w granicach terenu inwestycji.

 

Pińczów, dnia 28 września 2006 roku.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 869

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Ziemba, data: 2006-10-10 08:46:10
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-10-11 07:57:28
Ostatnia zmiana: Grzegorz Wojciechowski, data: 2012-01-18 14:50:12
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony