zarzadzene nr 57 Burmistrza Miasta iGminy Pińczow z dnia 20.07.2006 roku

Wersja do druku

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR 57/06

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  PIŃCZÓW

                                        z   dnia 20.07.2006  roku

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 w drodze bezprzetargowej.

 

 

         Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst z 2004 roku Dz. U. Nr 261, poz.2603),  zarządza się co następuje:

 

§ 1.

 

1.     Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w brzmieniu określonym  przez załącznik  Nr 1 do Zarządzenia.

2.     Wykaz ten należy wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

 

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia zleca się Wydziałowi Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                      

                                                                                    Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                     Pińczów


Załączone pliki:

zal 1
(zalacznik_do_zarzadzenia_nr_57_06_z_dnia_20_07_06.doc - 38.4 KB) Data publikacji: 2006-10-10 14:45:28 Redaktor: Małgorzata Buczak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1059

Wprowadził(a) do systemu: Małgorzata Buczak, data: 2006-10-10 14:43:48
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-10-11 07:57:19
Ostatnia zmiana: Hubert Bochniak, data: 2012-01-23 13:09:21
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony