zarzadznie nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczow z dnia 26.01.2006rok

Wersja do druku

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR 1/06

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  PIŃCZÓW

                                        z   dnia 26.01.2006  roku

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 w drodze bezprzetargowej.

 

 

         Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst z 2004 roku Dz. U. Nr 261, poz.2603),  zarządza się co następuje:

 

§ 1.

 

1.     Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w brzmieniu określonym  przez załącznik  Nr 1 do Zarządzenia.

2.     Wykaz ten należy wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

 

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia zleca się Wydziałowi Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                      

                                                                                    Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                     Pińczów


Załączone pliki:

zal nr 1
(zalacznik do zarzadzenia-nr1_06.doc - 36.352 KB) Data publikacji: 2006-10-11 10:51:22 Redaktor: Małgorzata Buczak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1000

Wprowadził(a) do systemu: Małgorzata Buczak, data: 2006-10-11 10:43:31
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-10-11 13:07:39
Ostatnia zmiana: Małgorzata Buczak, data: 2006-10-11 10:43:31
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony