Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Nr 88/06

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 88/06

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

z dnia  12 października 2006 roku

 

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

 

         Na podstawie art.19 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177 ze zm.) , § 29 ust.4 pkt.14 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pińczowie oraz § 1 zarządzenia Nr 43/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia zasad udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Urzędzie Miejskim w Pińczowie oraz prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości udzielonych zamówień publicznych zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla  następującego zadania:

 

1.     „Budowa ulicy Reduty Mławskiej w Pińczowie”

 

w następującym składzie:

1. Ryszard Barna - Przewodniczący Komisji,

2. Anna Kawiorska - Sekretarz Komisji,

3. Urszula Piwowarska - Członek Komisji,

4. Zygmunt Jadowski - Członek Komisji,

5. Włodzimierz Spychała - Członek Komisji.

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia zleca się Przewodniczącemu Komisji.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                          Z  up. Burmistrza

 

                                                                                     mgr Jan Bębenek

                                                                                     Z-ca Burmistrza


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1120

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Powałkiewicz, data: 2006-10-12 11:31:33
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-10-12 14:33:15
Ostatnia zmiana: Hubert Powałkiewicz, data: 2006-10-12 11:31:33
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony