Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Nr 91/06

Wersja do druku

Zarządzenie  Nr 91/06

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

z dnia 26.10.2006 roku

 

w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

         Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz.1163) oraz 
§ 29 ust. 4 pkt. 1) Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pińczowie zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: „Dobudowa oświetlenia drogowego w Unikowie" w trybie przetargu nieograniczonego
w następującym składzie:

 

1. Ryszard Barna                     -        Przewodniczący Komisji,

2. Edyta Pawlusek                    -        Sekretarz Komisji,

3. Piotr Winiarski                     -        Członek Komisji,

4. Urszula Piwowarska             -        Członek Komisji,

5. Włodzimierz Spychała -        Członek Komisji,

                                                                                   

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia zleca się Przewodniczącemu Komisji.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 835

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Powałkiewicz, data: 2006-10-26 14:45:20
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-10-30 09:21:01
Ostatnia zmiana: Hubert Powałkiewicz, data: 2006-10-26 14:45:20
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony