Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Nr 59/06

Wersja do druku

Zarządzenie  Nr 95 /06

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

z dnia 31 października 2006 roku.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

         Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz.1163) oraz 
§ 29 ust. 4 pkt. 1) Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pińczowie zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: „Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chruścicach" w trybie przetargu nieograniczonego w następującym składzie:

 

1.     Wiesław Opoka                  -        przewodniczący komisji,

2.     Tadeusz Lozia                    -        sekretarz komisji,

3.     Teresa Musiał                     -        członek komisji,

4.     Lidia Olszycka                    -        członek komisji,

5.     Włodzimierz Spychała         -        członek komisji

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia zleca się Przewodniczącemu Komisji.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1056

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Powałkiewicz, data: 2006-10-31 15:22:05
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-10-31 15:50:04
Ostatnia zmiana: Hubert Powałkiewicz, data: 2006-10-31 15:22:05
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony