Obwieszczenie Burmistrza, Budowa chodnika w Bogucicach

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm./ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

zawiadamia, że w dniu 24 października 2006 roku wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej budowę chodnika dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 767 wraz z wyposażeniem technicznym (urządzenia odwadniające i odprowadzające wody opadowe), lokalizację której przewiduje się na nieruchomościach położonych w miejscowości Bogucice i oznaczonych numerami ewid.:

Bogucice II345, 1, 201, 202, 203, 204, 206, 208, 466, 213, 214, 215/1, 216/1, 217/1, 279, 284, 283/1, 285, 286, 288/1, 289, 290, 291, 292/1, 293, 294, 295, 296, 297, 298/1, 298/2, 299, 300, 301, 303, 304, 305, 306/4, 307, 306/2, 306/3, 231, 310, 311, 312, 313, 314, 315/1, 343, 344, 378, 379, 392, 393, 394,

Bogucice I – 2/1, 2/2, 2/5, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 311, 438, 321, 317, 316, 318, 319/7, 319/8, 319/5, 319/6, 319/4, 344, 345, 406, 20, 23, 24, 651.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Zapoznanie się z treścią materiału dowodowego nie jest obowiązkowe.

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych w miejscowościach Bogucice I i Bogucice II, w granicach terenu inwestycji.

 

Pińczów, dnia 08 listopada 2006 roku


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 862

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Ziemba, data: 2006-11-14 11:01:01
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-11-27 15:02:32
Ostatnia zmiana: Marcin Ziemba, data: 2006-11-14 11:01:01
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony