Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów, Budowa odcinka kanalizacji teletechnicznej

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami/ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

zawiadamia, że na wniosek Telekomunikacji Polskiej S.A., z dnia 24 października 2006 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka kanalizacji teletechnicznej ok. 50m, oraz posadowienie 3 studni teletechnicznych na ul. Plac Wolności i 3 Maja w obrębie nieruchomości oznaczonych nr nr ewid. 202, 313, 177, 178 położonych na obrębie 5 miasta Pińczowa.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w ter-minie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Zapoznanie się z treścią materiału dowodowego nie jest obowiązkowe.

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele nieruchomości położonych w granicach lokalizacji przedmiotowej inwestycji i jej bezpośrednim sąsiedztwie.

 

Pińczów, dnia 20 listopada 2006 roku


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 976

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Ziemba, data: 2006-11-22 09:42:58
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-11-23 08:50:00
Ostatnia zmiana: Marcin Ziemba, data: 2006-11-22 09:42:58
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony