Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

Pińczów dnia 27.11.2006 rok

ROŚ.VIb.7627/88/2/06

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

 

Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zmianami), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) zawiadamiam, że:

 

1.     w dniu 22. 11. 2006 r. w związku z prowadzonym na wniosek Gminy Pińczów, ul 3 Maja 10, 28 – 400 Pińczów postępowaniem administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków na ulicy Kluka w Pińczowie” zawiadamiam, że organ wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku – Zdroju i Wojewody Świętokrzyskiego z wnioskiem o wydanie opinii dotyczącej sporządzenia i zakresu raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

2.     Doręczenie zawiadomienia będącego przedmiotem niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Złota 7 w dniach pracy w godz. Pon. Śr. Czw. 730 – 1530, wt. 730 – 1700             i pt. 730 – 1400.

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 763

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Bochniak, data: 2006-11-27 13:26:26
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-11-27 14:22:48
Ostatnia zmiana: Bartłomiej Piasecki, data: 2012-06-14 12:53:28
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony