Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

Pińczów dnia 6.12.2006 rok I N F O R M A C J A BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Stosownie do art. 32 ust. 1 pkt 1 i art.53 ustawy z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami/ podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody zamieszczono wniosek na realizację przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu przewoźnej Stacji Bazowej telefonii komórkowej PTK CENTERTEL Sp. z o.o.” Gacki Mobile 5330 ” w miejscowości Leszcze na działce o nr ewid. 475/47 . Zainteresowani mogą składać ewentualne wnioski i uwagi w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pińczowie przy ul. Złotej 7 w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszej informacji tj. do 28 grudnia 2006 rok . Burmistrz Miasta i Gminy mgr inż. Włodzimierz Badurak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 760

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Bochniak, data: 2006-12-07 14:51:04
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-12-07 15:04:28
Ostatnia zmiana: Hubert Bochniak, data: 2006-12-07 14:51:04
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony