Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

BURMISTRZ   MIASTA  I  GMINY  PIŃCZÓW

 

Ogłasza  przetarg ustny nieograniczony,  na sprzedaż 

  nieruchomości  stanowiącej  własność  Gminy:

 

I. – nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem wielofunkcyjnym, położona              w Starej Zagości, oznaczona w ewidencji gruntów, numerami  działek: 335/7,                         o powierzchni 1500 m2, 334/1 o powierzchni 1800 m2 i 818/2 o powierzchni 1800 m2, łącznie powierzchnia wynosi  5100 m2, Nr księgi wieczystej  KW 20145 i  11117,

- cena wywoławcza   -  75 000,00 zł,  wpłata wadium -  7 500,00 zł.

- minimalne postąpienie  -   800,00  zł.

Cena wywoławcza  majątku objętego przetargiem nie zawiera podatku od towarów i usług  VAT.

        Przetarg odbędzie się w dniu  24 stycznia 2007 r.  w budynku  Urzędu Miejskiego             w    Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10  o godz.  900  

Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium oraz przedłożenie komisji:

● dowodu wpłaty wadium

● dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych

● w przypadku osób prawnych – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.                    Wadium należy wpłacić  najpóźniej  w dniu  22 . 01. 2007 r. Wpłaty należy dokonać  na konto Urzędu Miejskiego w Pińczowie Nr 64105014291000000500292032  ING  Bank Śląski  Oddział  w  Pińczowie.

Wadium  wpłacone przez uczestnika, który  przetarg  wygrał zalicza się  na poczet  zakupu  nieruchomości, zaś pozostałym  uczestnikom  przetargu wadium zostanie zwrócone.  Wadium  przepada w razie uchylenia się uczestnika,  który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.

Koszty sporządzenia umowy kupna sprzedaży  w formie aktu notarialnego, ponosi nabywca.

          Dodatkowych  informacji  na temat  przetargu można uzyskać  w Wydziale Rolnictwa  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. Złotej 7, tel. 3573912.

       


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 990

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Powałkiewicz, data: 2006-12-08 09:47:29
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-12-11 15:01:12
Ostatnia zmiana: Hubert Powałkiewicz, data: 2006-12-08 09:47:29
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony