Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm./ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

że w dniu 05 grudnia 2006 roku zostało wszczęte na wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Handlowo- Usługowego „EKO- INŻ” Spółka Jawna   - M. Pikulski, St. Misztal, z/s w Pińczowie przy ul. Przemysłowej 11, postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego

na nieruchomości nr ewid. 67/2, położonej w obrębie 02 miasta Pińczowa,

dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na :

-       budowie napowietrznej linii średniego napięcia 15 kV,

-       stacji transformatorowej słupowej

-       oraz linii kablowej niskiego napięcia

mających na celu zasilenie w energię elektryczną istniejących obiektów na w/w działce.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

 

Zapoznanie się z treścią materiału dowodowego nie jest obowiązkowe.

 

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych na terenie miasta Pińczowa, w obrębie terenu inwestycji. 

 

Pińczów, dnia 06 grudnia 2006 roku


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 907

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Powałkiewicz, data: 2006-12-08 09:54:06
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-12-11 15:00:50
Ostatnia zmiana: Hubert Powałkiewicz, data: 2006-12-08 09:54:06
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony