Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie budowy odcinka rurociągu GOMAR

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami/ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami/.

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

zawiadamia, że w dniu 21 grudnia 2006 roku wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej budowę odcinka rurociągu wody nieuzdatnionej z rur PE ø 75 mm ze studni głębinowej do istniejącej stacji uzdatniania wody, w obrębie Zakładu Przetwórstwa Owoców i Warzyw GOMAR w Pińczowie.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3-go Maja 10.

Zapoznanie się z treścią materiału dowodowego nie jest obowiązkowe.

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych w obrębie 02 miasta Pińczowa w granicach terenu inwestycji.

 

Pińczów, dnia 04 stycznia 2007 roku


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 905

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Ziemba, data: 2007-01-11 10:59:46
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2007-01-11 14:43:46
Ostatnia zmiana: Marcin Ziemba, data: 2007-01-11 10:59:46
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony