Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Budowa Napowietrznej Linii Średniego Napięcia 15kV - Pińczów obr. 2.

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm./ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./.

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

że w dniu 16 stycznia 2007 roku została wydana na rzecz Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Handlowo- Usługowego “EKO- INŻ” Spółka Jawna - M. Pikulski, St. Misztal, z/s w Pińczowie przy ul. Przemysłowej 11, decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

na nieruchomości nr ewid. 67/2, położonej w obrębie 02 miasta Pińczowa,

dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na:

mających na celu zasilenie w energię elektryczną istniejących obiektów na w/w działce.

Strony postępowania mogą zapoznać się z niniejszą decyzją, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Zapoznanie się z jej treścią nie jest obowiązkowe.

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych na terenie miasta Pińczowa, w obrębie terenu inwestycji.

 

Pińczów, dnia 16 stycznia 2007 roku


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 987

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Ziemba, data: 2007-01-17 09:24:58
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2007-01-17 15:20:13
Ostatnia zmiana: Marcin Ziemba, data: 2007-01-17 09:24:58
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony