Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

Pińczów dnia  31.01.2007 rok

 

 

 

                             I  N  F  O  R  M  A  C  J  A 

                BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW 

 

Stosownie do art. 32 ust. 2   ustawy z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami/

 

 

podaję   do  publicznej   wiadomości,

 

 

że  w  publicznie  dostępnym  wykazie danych  o  decyzjach zamieszczono   decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. :  posadowienie przewoźnej  Stacji  Bazowej  telefonii  komórkowej  PTK   CENTERTEL  Sp. z  o.o.”  Gacki  Mobile 5330 ” w miejscowości Leszcze na działce  o nr ewid. 475/47 .

 Zainteresowani mogą składać ewentualne wnioski i uwagi w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pińczowie przy ul. Złotej 7 w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszej informacji tj. do  21 lutego 2007 roku.

 

                                                                                     

                                                     B U R M I  S T R Z

                                                             mgr inż. Włodzimierz  Badurak

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1066

Wprowadził(a) do systemu: Małgorzata Buczak, data: 2007-02-05 13:25:07
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2007-02-07 13:19:00
Ostatnia zmiana: Małgorzata Buczak, data: 2007-02-05 13:25:07
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony