Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Decyzja Lokalizacyjna - Budowa odcinka kanalizacji teletechnicznej

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami/ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/.

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

zawiadamia, że w dniu 5 lutego 2007r. została wydana decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kanalizacji teletechnicznej ok. 50m, oraz posadowieniu 3 studni teletechnicznych na ul. Plac Wolności i 3 Maja, zlokalizowanej na obrębie 05 miasta Pińczowa w obrębie nieruchomości oznaczonych nr ewid. 202, 313, 177, 178.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w ter-minie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Inwestycji, Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Zapoznanie się z aktami sprawy nie jest obowiązkowe.

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele nieruchomości położonych w granicach lokalizacji przedmiotowej inwestycji i jej bezpośrednim sąsiedztwie.

 

Pińczów, dnia 5 lutego 2007 roku.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1053

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Ziemba, data: 2007-02-06 13:27:41
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2007-02-07 13:18:48
Ostatnia zmiana: Marcin Ziemba, data: 2007-02-06 13:27:41
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony