Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Budowa odcinka rurociągu GOMAR

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm./ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

zawiadamia, że w dniu 5 lutego 2007 roku została wydana decyzja ustalająca warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej budowę odcinka rurociągu wody uzdatnionej z rur f 75 mm ze studni głębinowej do istniejącej stacji uzdatniania wody, w obrębie Zakładów Przetwórstwa Owoców i Warzyw “Gomar” w Pińczowie.

Strony postępowania mogą zapoznać się z powyższą decyzją w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Zapoznanie się z treścią decyzji nie jest obowiązkowe.

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych w obrębie 02 miasta Pińczowa w granicach terenu inwestycji.

 

Pińczów, dnia 06 lutego 2007 roku.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 854

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Ziemba, data: 2007-02-06 14:58:50
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2007-02-07 13:18:41
Ostatnia zmiana: Marcin Ziemba, data: 2007-02-06 14:58:50
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony