ceny dostawy wody i poboru ściekówDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2015-01-27 09:47:21

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Gminy Pińczów ustalone zostały w oparciu o Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i obowiązują   w okresie 01.07.2006 – 30.06.2007 r.

 

Obowiązujące stawki;

- cena wody na cele socjalno – bytowe ludności                           2,44 zł/m³

- cena wody na pozostałe cele                                                        3,80 zł/m³

 

- cena za odprowadzenie ścieków  (dla wszystkich dostawców)   2,86 zł/m³

 

- stawka opłaty wodomierzowej;

            za wodomierz Ø    15         1,38 zł/wodomierz/miesięcznie

za wodomierz Ø    20         1,58 zł/wodomierz/miesięcznie

za wodomierz Ø    25         3,79 zł/wodomierz/miesięcznie

za wodomierz Ø    32         4,79 zł/wodomierz/miesięcznie

za wodomierz Ø    50       10,58 zł/wodomierz/miesięcznie

za wodomierz Ø  50/20    79,80 zł/wodomierz/miesięcznie

za wodomierz Ø  80/25    86,94 zł/wodomierz/miesięcznie

za wodomierz Ø 100/32   98,08 zł/wodomierz/miesięcznie

 

Powyższe ceny są cenami netto. Dolicza się do nich podatek VAT  - w wysokości 7 % - zgodnie z obowiązującymi przepisami.Powrót