Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

                                

 

       Pińczów dnia 21.02.2007 rok

OŚiGM.IIIc.7627/97/3/06-07

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

 

Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zmianami), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) zawiadamiam, że:

 

1.      w dniu 21. 02. 2007 r. w związku z prowadzonym na wniosek ZEORK S.A  26 – 110 Skarżysko Kamienna ul. J. Piłsudskiego 51 za pośrednictwem pełnomocnika - Pana Czesława Maja dyr. RZE Busko – Zdrój ul. Boh Warszawy 110 28 – 100 Busko Zdrój postępowaniem administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „budowa sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia, budowa stacji transformatorowej, przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia i niskiego napięcia wraz z przyłączami oraz przebudowa stacji transformatorowej na terenie Krzyżanowic Dolnych” zawiadamiam, że organ wydał decyzję umarzającą postępowanie.

2.      Doręczenie zawiadomienia będącego przedmiotem niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim                       w Pińczowie, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Złota 7 w dniach pracy w godz. 730 – 1530.

 

 

 

                                                                                        BURMISTRZ MIASTA

                                                                                             

                                                                                 mgr inż. Włodzimierz Badurak


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 874

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Bochniak, data: 2007-02-23 12:56:07
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2007-02-26 08:03:04
Ostatnia zmiana: Hubert Bochniak, data: 2012-12-17 11:05:45
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony