Obwieszczenie Burmistrza Miasta i gminy Pińczów - Budowa odcinka wodociągu w Skrzypiowie

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami/ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/.

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

zawiadamia, że na wniosek Państwa Agnieszki i Sławomira Miernik, z dnia 5 marca 2007 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka wodociągu Æ 90, zasilanego z istniejącego wodociągu w obrębie nieruchomości oznaczonej nr ewid. 77 położonej na obrębie Skrzypiów.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w ter-minie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Inwestycji, Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Zapoznanie się z treścią materiału dowodowego nie jest obowiązkowe.

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele nieruchomości położonych w granicach lokalizacji przedmiotowej inwestycji i jej bezpośrednim sąsiedztwie.

Pińczów, dnia 12 marca 2007 roku


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 972

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Ziemba, data: 2007-03-13 12:04:03
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2007-03-14 11:34:20
Ostatnia zmiana: Marcin Ziemba, data: 2007-03-13 12:04:03
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony