Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Budowa odcinka drogi ul. Armii Krajowej

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami/ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/.

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

zawiadamia, że w dniu 29 marca 2007r. została wydana decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka drogi dojazdowej klasy technicznej D ½ wraz z placem manewrowym, chodnikiem jednostronnym, zjazdami indywidualnymi na przylegające posesje sąsiednie, dojściem do przedszkola przy ul. Klasztornej, odwodnieniem i przebudową oświetlenia (nawierzchnia dojazdu utwardzona, chodnik z kostki betonowej), w obrębie nieruchomości oznaczonych nr nr ewid. 168/16, 171, 277/1 położonych na obrębie 13 miasta Pińczowa.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w ter-minie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Inwestycji, Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Zapoznanie się z aktami sprawy nie jest obowiązkowe.

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele nieruchomości położonych w granicach lokalizacji przedmiotowej inwestycji i jej bezpośrednim sąsiedztwie.

Pińczów, dnia 29 marca 2007 roku.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 868

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Ziemba, data: 2007-04-03 14:22:29
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2007-04-04 09:03:55
Ostatnia zmiana: Marcin Ziemba, data: 2007-04-03 14:22:29
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony