Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Wersja do druku

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy  Pińczów

28-400 Pińczów, ul. 3 Maja 10,  tel. (0-41) 357-38-71,  fax.: (0-41)357-26-45

 

ogłasza  konkurs

na  stanowisko   Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Pińczowie,  ul.  Klasztorna 6

 

            Kandydaci  zgłaszający  się  do konkursu  powinni  posiadać  kwalifikacje  zawodowe  zgodne  z  § 1 ust.1 Rozporządzenia Ministra  Zdrowia  z  17  maja 2000r.  (Dz. U. Nr 44, poz. 520 z późn. zm.)tj.: kandydat powinien mieć  wyższe  wykształcenie i co najmniej sześcioletni  staż  pracy w zawodzie lub posiadać wyższe wykształcenie i ukończone  studia  podyplomowe  o kierunku zarządzanie w służbie  zdrowia i co  najmniej  trzyletni  staż  pracy w zawodzie  bądź  posiadanie wyższego wykształcenia i  szkolenie zagraniczne  i co  najmniej  trzyletni  staż  pracy  w zawodzie. /przez szkolenie  zagraniczne  rozumie  się  uznane przez ministra właściwego  do spraw zdrowia szkolenie w ośrodku zagranicznym,  trwające  co  najmniej pół roku i zakończone  egzaminem (certyfikat).

 

 

Kandydaci  zgłaszający  się  do  konkursu  składają dokumenty  określone  w  § 11  Rozporządzenia  Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 19  sierpnia 1998r. (Dz. U. Nr 115,  poz. 749 z późn.  zm.)tj.:

1)       podanie  o  przyjęcie  na stanowisko objęte konkursem,

2)       dokumenty  stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane  do  zajmowania danego stanowiska , 

3)       opisany  przez  kandydata  przebieg  pracy zawodowej,

4)       świadectwo  pracy z okresu  ostatnich 3 lat, w razie  gdy stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł

5)       inne  dokumenty, w szczególności  potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata

W  przypadku  składania kserokopii  dokumentów prosimy o  potwierdzenie  ich za  zgodność z oryginałem. 

 

W/w dokumenty  kandydaci  składają  w zamkniętej kopercie w kancelarii Urzędu Miejskiego w Pińczowie,  pokój nr 29,  ul. 3 Maja 10, w terminie do dnia   15.05.2007r. do godz. 1430. Na kopercie należy umieścić: imię i nazwisko, adres oraz adnotację "Oferta  -  konkurs na stanowisko Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Pińczowie".

 

¨      Przewidywany  termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur  i  przeprowadzenia konkursu   - 23.05.2007r.

 

O konkretnym  terminie  i  miejscu  przeprowadzenia konkursu kandydaci  zostaną  powiadomieni  indywidualnie.

 

 

 

 

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Pińczów

 

mgr  inż. Włodzimierz Badurak

 

Pińczów, dnia 16.04.2007r.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1292

Wprowadził(a) do systemu: Ewa Zacharz, data: 2007-04-16 14:30:50
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2007-04-16 15:18:57
Ostatnia zmiana: Ewa Zacharz, data: 2007-04-16 14:30:50
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony