Zarządzenie Nr 43/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 6 kwietnia 2007 roku

Wersja do druku

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  43 /2007

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  PIŃCZÓW

                                  z   dnia  06.04.2007 roku

 

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

 

 

                    Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst z 2001 r. Dz.U.  Nr.142,poz.1591         z   późniejszymi zmianami),  art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 r. Dz.U. Nr.261, poz.2603) zarządza się co następuje:

 

§ 1.

 

1.     Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej w brzmieniu określonym przez załącznik Nr.1 do Zarządzenia.

2.     Wykaz ten należy wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

 

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia zleca się Wydziałowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                      

                                                         Burmistrz Miasta i Gminy

                                                     Pińczów


Załączone pliki:

Zal_do_zarzadzenia_Nr_43_07
(zal_do_zarzadzenia_NR43_2007.doc - 30.72 KB) Data publikacji: 2007-04-19 14:39:52 Redaktor: Małgorzata Buczak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 885

Wprowadził(a) do systemu: Małgorzata Buczak, data: 2007-04-19 14:37:26
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2007-04-19 15:06:37
Ostatnia zmiana: Grzegorz Wojciechowski, data: 2007-11-23 09:40:47
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony