Zarządzenie Nr 44/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11 kwietnia 2007 roku

Wersja do druku

ZA R Z Ą D Z E N I E    NR  44/07

BURMISTRZA  MIASTA   I  GMINY   PIŃCZÓW

                                        z   dnia 11 kwietnia 2007  roku

 

zmieniające  zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

 

 

 

         Na  podstawie art.30 ust.1 i art.33 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami),  zarządza  się  co  następuje:

 

§ 1.

 

 

W Zarządzeniu Nr 17/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z  dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej wprowadza się następującą zmianę:

W § 1 określającym skład osobowy Społecznej Komisji Mieszkaniowej , wykreśla się w części dotyczącej  członków komisji  nazwisko Andrzej Głuch, a dopisuje się nazwisko Renata Kalita- Bogdziewicz, oraz w części dotyczącej sekretarza skreśla się nazwisko Katarzyna Krawicz, a dopisuje  się nazwisko  Bożena  Dąbrowska-Krawicz.

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                      

                                                                                    
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 990

Wprowadził(a) do systemu: Małgorzata Buczak, data: 2007-04-19 14:51:30
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2007-04-19 15:06:07
Ostatnia zmiana: Grzegorz Wojciechowski, data: 2007-04-20 09:25:01
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony