Rejestr zmian strony: Zarządzenie Nr 17/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15 lutego 2007 roku

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Grzegorz Wojciechowski
2007-04-20 09:55:12
Grzegorz Wojciechowski
2007-04-20 09:53:50
Modyfikacja treści strony Z A R Z A D Z E N I E NR 17/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 15.02. 2007 r.
Wersja przed modyfikacją Z A R Z A D Z E N I E NR 17/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 15.02. 2007 r.
Jan Szarawara
2007-04-20 08:31:13
Małgorzata Buczak
2007-04-19 15:13:18
Opublikowanie nowej strony Z A R Z A D Z E N I E NR 17/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 15.02. 2007 r.
[1]

Powrót