Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Budowa budynku szkolno-administracyjnego.

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami/ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami/.

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

zawiadamia, że w dniu 27 kwietnia 2007r. została wydana decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku szkolno-administracyjnego, zlokalizowanej na obrębie 08 miasta Pińczowa w granicach nieruchomości oznaczonych nr ewid. 90/11, 308/3.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Inwestycji, Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Zapoznanie się z treścią materiału dowodowego nie jest obowiązkowe.

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele nieruchomości położonych w granicach lokalizacji przedmiotowej inwestycji i jej bezpośrednim sąsiedztwie.

Pińczów, dnia 2 maja 2007 roku


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 871

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Ziemba, data: 2007-05-07 09:47:03
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2007-05-07 15:17:03
Ostatnia zmiana: Marcin Ziemba, data: 2007-05-07 09:47:03
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony