Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Wodocią Krzyżanowice Dolne

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami/ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/.

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

zawiadamia, że w dniu 21 maja 2007 roku została wydana decyzja ustalająca warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wodociągu z rur PE Æ 160mm w obrębie nieruchomości oznaczonych nr nr ewid. 57, 58, 59, 60, 61/1, 61/2, 62, 63/1, 63/2, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 163, 77, 78, 79, 80/1, położonych na obrębie Krzyżanowice Dolne.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w ter-minie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Inwestycji, Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Zapoznanie się z treścią materiału dowodowego nie jest obowiązkowe.

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele nieruchomości położonych w granicach lokalizacji przedmiotowej inwestycji i jej bezpośrednim sąsiedztwie.

Pińczów, dnia 29 maja 2007 roku


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 864

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Ziemba, data: 2007-06-05 14:24:31
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2007-06-14 08:18:25
Ostatnia zmiana: Marcin Ziemba, data: 2007-06-05 14:24:31
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony