Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Budowa wodociągu Mysiak /przysiółek Sadek/

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm./ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

zawiadamia, że w dniu 04 czerwca 2007 roku wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów numerami /wg odrębnego wykazu załączonego w aktach sprawy/, położonych w miejscowości Sadek i Orkanów, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie wodociągu Mysiak /przysiółek Sadek/.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Zapoznanie się z treścią materiału dowodowego nie jest obowiązkowe.

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych na terenie sołectw : Sadek i Orkanów.

Pińczów, dnia 05 czerwca 2007 roku


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 862

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Ziemba, data: 2007-06-05 15:09:04
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2007-06-14 08:18:07
Ostatnia zmiana: Marcin Ziemba, data: 2007-06-05 15:09:04
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony