obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów uzgodnienie decyzji środowiskowej kanalizacja KLUKA

Wersja do druku

Pińczów, dnia 18.07.2007r.

   OŚiGM.IIIc.7627/88/7/06-07

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

 

Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zmianami), art. 49 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) zawiadamiam, że:

1.            w dniu 18.06.2007r. w związku z prowadzonym na wniosek Gminy Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28 – 400 Pińczów, postępowaniem o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w ulicy Kluka                  w Pińczowie” wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku – Zdroju i Wojewody Świętokrzyskiego z wnioskiem
o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

 

 

2.   Doręczenie zawiadomienia będącego przedmiotem niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim
w Pińczowie, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem, ul. Złota 7
w dniach pracy w godz. 730 – 1530.

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 939

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Bochniak, data: 2007-06-21 13:02:10
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2007-06-25 08:43:47
Ostatnia zmiana: Hubert Bochniak, data: 2007-06-21 13:02:10
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony