Uchwała Nr XII/98/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 czerwca 2007 r.Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2007-08-28 08:41:17

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Gminy

Powrót