Wniosek o zaswiadczenie o braku planu

Wersja do druku

                                                   URZĄD MIEJSKI W PIŃCZOWIE

                                                 WYDZIAŁ INWESTYCJI

 

                                              

                                        WYDAWANIE ZAŚWIADCZENIA

           DOTYCZĄCEGO OBOWIĄZYWANIA MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO

           ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY/ MIASTA PIŃCZÓW

          ORAZ CZY DLA WYMIENIONEGO TERENU ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA

                                               O WARUNKACH ZABUDOWY

Sprawę załatwia :

Urzad Miejski w Pińczowie, 28 - 400 Pińczów, ul. 3 - go Maja 10 - Wydział Inwestycji

tel. / 041 / 357 - 38 - 71 do 75 wew. 26 lub 48, fax. / 041 / 357 - 26 - 45

stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego  - pok. 4b,

Wymagane dokumenty :

-         Uzupełniony wniosek o wydanie zaświadczenia wg. wzoru formularza zamieszczonego   

      poniżej.

Informacja na temat opłat :

-         Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej / Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 / pobiera się opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł.

Płatne w kasie Urzedu Miejskiego w Pińczowie lub na jego konto : ING Bank Śląski O/Pińczów 33105014291000000500292008.

Przewidywany termin załatwienia sprawy :

~  7 dn od dnia złożenia wniosku ( data wpływu do Urzędu Miejskiego )

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu :

Zaświadczenie stwierdzające, że dla wnioskowanego terenu nie obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pińczów, oraz że w rejestrze wydanych decyzji od 11 lipca 2003 roku., nie figuruje żadna decyzja ustalajaca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla wnioskowanego terenu

Dostępność procedury :

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pińczowie

- Urzęd Miejski w Pińczowie:

a).Pokój 4b / parter/,

b). Punkt Obsługi Mieszkańców.

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

załącznik do procedury :

- formularz wniosku o wydanie zaświadczenia dotyczącego obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pińczów


Załączone pliki:

załącznik 1
(zalacznik 1.doc - 49.152 KB) Data publikacji: 2007-07-05 13:54:19 Redaktor: Zbigniew Kaczmarczyk

Opis: załącznik 1

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2838

Wprowadził(a) do systemu: Zbigniew Kaczmarczyk, data: 2007-07-05 13:52:16
Opublikował(a): Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2007-07-11 15:11:04
Ostatnia zmiana: Zbigniew Kaczmarczyk, data: 2007-07-05 13:52:16
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony