Wniosek o zaswiadczenie do zalesienia

Wersja do druku

                                            URZĄD MIEJSKI W PIŃCZOWIE

                                                      WYDZIAŁ INWESTYCJI

                                           WYDAWANIE ZAŚWIADCZENIA     

         OKREŚLAJĄCEGO, CZY PRZEZNACZENIE WNIOSKOWANEGO TERENU

DO ZALESIENIA, NIE JEST SPRZECZNE Z USTALENIAMI STUDIUM I KIRUNKÓW 

             ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PIŃCZÓW

                                  

Sprawę załatwia :

Urząd Miejski w Pińczowie, 28 - 400 Pińczów, ul. 3 - go Maja 10 - Wydział Inwestycji

tel. / 041 / 357 - 38 - 71 do 75 wew. 26 lub 48, fax. / 041 / 357 - 26 - 45

stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego  - pok. 4b,

Wymagane dokumenty :

-         Uzupełniony wniosek o wydanie zaświadczenia wg. wzoru formularza zamieszczonego

poniżej.

Uwagi: w przypadku, gdy klasy bonitacyjne sklasyfikowano jako I - III należy załączyć do wniosku kopię mapy ewidencyjnej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z naniesionymi klasami bonitacyjnymi.

 Informacja na temat opłat :

-         Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej / Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635, Rozdz. 1 Art. 2 ust.1 pkt. 5) / nie pobiera się opłaty skarbowej w przypadku gdy wniosek zostanie wydany w celu przedłożenia w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Natomiast w przypadku zalesienia za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Pińczowie wymagana jest opłata skarbowa za zaświadczenie w kwocie 17,00 zł. płatna w kasie Urzędu Miejskiego w Pińczowie lub na jego konto : ING Bank Ślaski O/Pińczów 33105014291000000500292008

Przewidywany termin załatwienia sprawy :

 - 7 dni od dnia złożenia wniosku ( daty wpływu do Urzędu Miejskiego )

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu:

Zaświadczenie stwierdzające, czy przeznaczenie do zalesienia wskazanych przez wnioskodawcę działek/i nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pińczów.

Dostępność procedury :

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pińczowie

- Urzędu Miejski w Pińczowie, ul. 3 - go Maja 10 :

a)      pokój 4b / parter/,

b) punkt obsługi mieszkańców.

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

załącznik do procedury :- formularz wniosku o wydanie zaświadczenia stwierdzającego czy przeznaczenie terenu wskazanego przez wnioskodawcę do zalesienie nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pińczów

Załączone pliki:

załącznik 1
(zalacznik_1.doc - 51.2 KB) Data publikacji: 2007-07-05 14:57:02 Redaktor: Zbigniew Kaczmarczyk

Opis: załącznik 1

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1877

Wprowadził(a) do systemu: Zbigniew Kaczmarczyk, data: 2007-07-05 13:58:03
Opublikował(a): Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2007-07-11 15:10:56
Ostatnia zmiana: Zbigniew Kaczmarczyk, data: 2007-07-05 13:58:03
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony