Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: młodszy referent ds. geodezji, ewidencji gruntów i budynków oraz regulacji stanów prawnych nieruchomości gminnych

Wersja do druku

 Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

28-400 Pińczów, ul. 3-go Maja 10

 

 

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

 

1. Nazwa stanowiska pracy:   młodszy referent ds. geodezji, ewidencji gruntów i

    budynków oraz regulacji stanów prawnych nieruchomości gminnych.

 

 

2. Wymagania główne:

  1. posiada obywatelstwo polskie,
  2. ukończone 18 lat,
  3. wykształcenie średnie, ukończone przynajmniej 2 lata studiów geodezyjnych,
  4. niekaralność,
  5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
  6. nieposzlakowana opinia

 

 

3. Wymagania dodatkowe:

1.      biegła znajomość obsługi komputera, znajomość programów EWOPIS, EWMAPA

2.      odbyty staż w urzędach państwowych lub samorządowych,  co najmniej 1 rok pracy w administracji samorządowej, doświadczenie w zakresie geodezji.

3.      znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy z zakresu prawa geodezyjnego oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami

4.     predyspozycje osobowościowe – asertywność, zdecydowanie, wysoka kultura osobista, łatwość podejmowania decyzji.

 

 

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

     1.  zadania z rozgraniczeń i podziału nieruchomości,

     2.  wykup gruntów, numeracja nieruchomości,

     3.  komunalizacja nieruchomości,

     4.  współpraca z innymi wydziałami,

 

 

5. Wymagane dokumenty:

            1)    życiorys (CV),

2)    list motywacyjny,

            3)    kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie, lub kontynuacji studiów

            4)    kwestionariusz osobowy,

            5)    kserokopia świadectw pracy,

            6)    oświadczenia o  niekaralności,

            7)    kserokopia innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i 

                   umiejętności.

 

 

6.  Miejsce i termin składania dokumentów:

 

                  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego ( Kancelaria Urzędu- pokój nr 29 ) lub na adres : Urząd Miejski w Pińczowie, ul. 3-go Maja 10,

28-400 Pińczów, w terminie do dnia 26 lipca 2007 roku do godz.9.00 ( w przypadku wysyłania dokumentów decyduje data i godzina ich doręczenia do Urzędu). Dokumenty należy składać w nieprzezroczystej kopercie z napisem :Dotyczy naboru na stanowisko: młodszego referenta ds. geodezji, ewidencji gruntów i budynków oraz regulacji stanów prawnych nieruchomości gminnych. Dokumenty, które zostaną złożone po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.gminy.com.pl/pinczow) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą : „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1185

Wprowadził(a) do systemu: Grzegorz Wojciechowski, data: 2007-07-09 13:55:59
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2007-07-10 09:48:47
Ostatnia zmiana: Grzegorz Wojciechowski, data: 2007-07-09 13:55:59
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony