Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: ds. obsługi programu Lider

Wersja do druku

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi programu Lider.

 

 

I.  Wymagania od kandydatów:

1.      posiadanie obywatelstwa polskiego,

2.      wykształcenie wyższe,

3.      staż pracy-minimum 4 lata,

4.      oświadczenie o niekaralności,

5.      znajomość założeń programu Lider i idei inkubatorów przedsiębiorczości.

 

 

 II.   Zatrudnienie okresowe do 31 stycznia 2008 r. , po tym terminie kandydat sam musi 

         przygotowywać sobie stanowisko finansowane w ramach Związku Stowarzyszeń

         „ Partnerstwo Lokalne”.

  

III.  Sposób przeprowadzenia konkursu:

       1. Konkurs przeprowadzi komisja w składzie:

          1/ Marek Zatorski          – Przewodniczący,

          2/ Jan Szarawara            - członek,

          3/ Iwona Senderowska  – członek.

      2. Konkurs polegać będzie na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, w celu

          dokonania oceny wiedzy kandydata w dziedzinie założeń programu Lider i idei 

          inkubatorów przedsiębiorczości.

      3. Komisja w terminie do 31 lipca 2007 r. przedstawi Burmistrzowi kandydata lub kilku

          kandydatów spełniających powyższe wymogi.

 

IV. Miejsce i termin składania dokumentów:

      Podanie wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi wymagania od 

      kandydatów należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego (Kancelaria, pokój Nr 29 ) lub

      na adres: Urząd Miejski w Pińczowie, ul. 3 Maja 10 w terminie do 27 lipca 2007 r.  

      włącznie.

 

 

 

 

 

Pińczów , dnia 10 lipca 2007 r.                                                    

 

                                                                         Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                    

                                                                    mgr inż. Włodzimierz Badurak


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1054

Wprowadził(a) do systemu: Grzegorz Wojciechowski, data: 2007-07-11 15:08:44
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2007-07-11 15:12:23
Ostatnia zmiana: Hubert Bochniak, data: 2013-11-21 07:11:18
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony