KIEROWNICTWO JEDNOSTKIDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2010-01-21 09:23:14

 

Skład Zarządu

Prezes Zarządu - mgr. Renata Kalita-Bogdziewicz

Skład Rady Nadzorczej

 

                                             Przewodniczący  -  Mieczysław Kozak

                                            Sekretarz            -  Anna Puchała

                                            Członek              -  Irena Moskwa

                                            Członek              -  Jerzy PukPowrót