Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawiwe wydania decyzji dla budowy sieci elektroenergetycznej - Bogucice Pierwsze

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami/ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/.

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

zawiadamia, że w dniu 17 lipca 2007r. została wydana decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w Bogucicach Pierwszych, gm. Pińczów zlokalizowanej na obrębie Bogucice Pierwsze.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w ter-minie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Inwestycji, Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Zapoznanie się z przedmiotowym wnioskiem w tej sprawie nie jest obowiązkowe.

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych w sąsiedztwie projektowanej inwestycji.

Pińczów, dnia 18 lipca 2007r.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 804

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Ziemba, data: 2007-07-20 14:04:54
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2007-07-20 14:58:01
Ostatnia zmiana: Grzegorz Wojciechowski, data: 2013-11-27 14:37:30
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony