Obwieszczeni Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm./ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

zawiadamia, że w dniu 11 lipca 2007 roku wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów numerami /wg odrębnego wykazu załączonego w aktach sprawy/, położonych w miejscowości Bugaj, Kozubów, Młodzawy Małe, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie wodociągu dla wsi Bugaj Gmina Pińczów.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

 

Zapoznanie się z treścią materiału dowodowego nie jest obowiązkowe.

 

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych na terenie sołectw :Bugaj, Kozubów, Młodzawy Małe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pińczów, dnia 30 lipca 2007 roku


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1010

Wprowadził(a) do systemu: Zbigniew Kaczmarczyk, data: 2007-08-02 10:01:53
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2007-08-02 12:41:09
Ostatnia zmiana: Zbigniew Kaczmarczyk, data: 2007-08-02 10:01:53
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony