Obwieszczeni Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku    o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami/ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

zawiadamia, że na wniosek Gminy Pińczów z siedzibą przy ulicy 3 Maja 10 w Pińczowie, z dnia 10 lipca 2007 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

§        budowie i przebudowie linii napowietrznej n.n. na kablową wykonaną kablem 4x120mm2 w mieście Pińczów przy ul. 3 Maja,

§        budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego w mieście Pińczów przy ul. 3 Maja i przy ul. Konstytucji 3 Maja,

w obrębie nieruchomości oznaczonych nr nr ewid. 114, 203/1, 204, 205/1, 207/5, 207/11, 202, 309/4, 313, 311/2, 146/1, 146/16, 146/17, 200/1, 200/2, 144/2, 144/11, 145/1, 145/2, 144/3, 144/13, 144/14, 146/19, 146/23, 150, 146/31, 146/12, 146/13, 146/6, 146/15, 146/14, 151/5, 151/4, 151/9, 151/8, 151/7, 151/6, 146/33, 151/2, 146/4, 198/2, 151/3, 199/1, 199/4, 198/1, położonych na obrębie 5 miasta Pińczowa.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w ter-minie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Inwestycji, Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

 

Zapoznanie się z treścią materiału dowodowego nie jest obowiązkowe.

 

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele nieruchomości położonych w granicach lokalizacji przedmiotowej inwestycji i jej bezpośrednim sąsiedztwie.

 

Pińczów, dnia 31 lipca 2007 roku

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku    o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami/ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

zawiadamia, że na wniosek Gminy Pińczów z siedzibą przy ulicy 3 Maja 10 w Pińczowie, z dnia 10 lipca 2007 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

§        budowie i przebudowie linii napowietrznej n.n. na kablową wykonaną kablem 4x120mm2 w mieście Pińczów przy ul. 3 Maja,

§        budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego w mieście Pińczów przy ul. 3 Maja i przy ul. Konstytucji 3 Maja,

w obrębie nieruchomości oznaczonych nr nr ewid. 114, 203/1, 204, 205/1, 207/5, 207/11, 202, 309/4, 313, 311/2, 146/1, 146/16, 146/17, 200/1, 200/2, 144/2, 144/11, 145/1, 145/2, 144/3, 144/13, 144/14, 146/19, 146/23, 150, 146/31, 146/12, 146/13, 146/6, 146/15, 146/14, 151/5, 151/4, 151/9, 151/8, 151/7, 151/6, 146/33, 151/2, 146/4, 198/2, 151/3, 199/1, 199/4, 198/1, położonych na obrębie 5 miasta Pińczowa.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w ter-minie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Inwestycji, Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

 

Zapoznanie się z treścią materiału dowodowego nie jest obowiązkowe.

 

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele nieruchomości położonych w granicach lokalizacji przedmiotowej inwestycji i jej bezpośrednim sąsiedztwie.

 

Pińczów, dnia 31 lipca 2007 roku


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 778

Wprowadził(a) do systemu: Zbigniew Kaczmarczyk, data: 2007-08-02 10:05:27
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2007-08-02 12:40:49
Ostatnia zmiana: Zbigniew Kaczmarczyk, data: 2007-08-02 10:05:27
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony