Zarządzenie Nr 76/07

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 76/07

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

z dnia 14.08.2007r.

 

 

w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt (w skrócie JRP) , odpowiedzialnej za wdrażanie Projektu  Funduszu Spójności ,,Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracjach Pińczów i Gacki”.

 

            Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591  z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

§1

 

  Powołuję Jednostkę Realizującą Projekt w następującym składzie osobowym:

 

1. Piotr Winiarski         -        Z-ca  Naczelnika Wydziału Inwestycji  - kierownik JRP

2  Alicja Złotnik           -        Główny Księgowy   Sp. z o.o. ,,Wodociągi Pińczowskie

3  Beata Kita  -            -        pracownik   Sp. z o.o. ,,Wodociągi Pińczowskie

4. Oliwier Sitkowski    -         pracownik Urzędu Miejskiego w Pińczowie

 

§2

 

 Do obowiązków Jednostki Realizującej Projekt należy przygotowanie projektu ,,Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracjach Pińczów i Gacki”, a w szczególności koordynacje prac konsultantów, przygotowanie i przeprowadzanie przetargów, nadzór nad pracami inżyniera kontraktu, monitorowanie postępu robót budowlanych, zarządzanie finansowe projektu, monitoring projektu, opracowywanie i gromadzenie dokumentacji rzeczowej, finansowej i prawnej projektu, bieżące i końcowe rozliczenie projektu, a także współpracę z NFOŚiGW, WFOŚiGW, Ministerstwem Ochrony Środowiska i Ministerstwem Finansów.

 

§3

 

Nadzór nad realizacją zarządzenia oraz jego wykonanie powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów oraz  Dyrektorowi  Sp. z o.o. ,,Wodociągi Pińczowskie”.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1135

Wprowadził(a) do systemu: Zbigniew Kaczmarczyk, data: 2007-08-14 11:28:50
Opublikował(a): Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2007-08-14 12:51:56
Ostatnia zmiana: Zbigniew Kaczmarczyk, data: 2014-01-31 11:49:20
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony