INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

Wersja do druku

Pińczów dnia  28.08.2007 rok

 

 

 

I N F O R M A C J A

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

 

Stosowanie do art. 32 ust. 2 ustawy z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami/

 

 

Podaję do publicznej wiadomości,

 

 

że w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzjach zamieszczono decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w ulicy Kluka
w Pińczowie.

Zainteresowani mogą składać ewentualne wnioski i uwagi  w Wydziale Ochrony Środowiska i  Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie przy
ul. Złotej 7 w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszej informacji tj. do
18 września 2007 roku.

 

 

 

     B U R M I S R Z

 

mgr inż. Włodzimierz Badurak

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i gminy Pińczów

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów obwieszcza, że w dniu 28. 08. 2007 roku, w związku z zakończonym postępowaniem administracyjnym, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w ulicy Kluka w Pińczowie.

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 922

Wprowadził(a) do systemu: Zbigniew Kaczmarczyk, data: 2007-08-28 13:22:03
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2007-08-28 14:01:34
Ostatnia zmiana: Zbigniew Kaczmarczyk, data: 2007-08-28 13:22:03
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony