Obwieszczenie Burmistrza Miasta i gminy Pińczów

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

 

      Zgodnie z art.46 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627, z póź. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960roku – Kodeks postępowania administracyjnego tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071, z póź. zm) zawiadamiam, że:

 

1.     w dniu 28. 08. 2007 roku, w związku z zakończonym postępowaniem  administracyjnym, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w ulicy Kluka  w Pińczowie.

2.     Doręczenie zawiadomienia będącego przedmiotem niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem, ul. Złota 7 w dniach pracy w godz. 730 – 1530,

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY

zawiadamia, że w dniu 10 października 2007 roku wszczęte zostało postępowanie administracyjne na wniosek Urzędu Skarbowego w Pińczowie z/s przy ul. Grodziskowej 1, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów numerami : 234/1 - obręb 06 i 3/7 - obręb 13, położonych w Pińczowie.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 581

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Bochniak, data: 2007-08-29 13:31:35
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2007-11-08 12:03:31
Ostatnia zmiana: Hubert Bochniak, data: 2007-08-29 13:31:35
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony