Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

 

      Zgodnie z art.46 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627, z póź. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960roku – Kodeks postępowania administracyjnego tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071, z póź. zm) zawiadamiam, że:

 

1.     w dniu 28. 08. 2007 roku, w związku z zakończonym postępowaniem administracyjnym, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w ulicy Kluka w Pińczowie.

2.     Doręczenie zawiadomienia będącego przedmiotem niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem, ul. Złota 7 w dniach pracy w godz. 730 – 1530,


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 760

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Bochniak, data: 2007-08-29 13:35:12
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2007-08-29 14:12:21
Ostatnia zmiana: Hubert Bochniak, data: 2007-08-29 13:35:12
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony