Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Nr85

Wersja do druku

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  85/07

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  PIŃCZÓW

                                        z   dnia  11.09. 2007 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

 

 

                    Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst z 2001 r. Dz.U.  Nr.142,poz.1591         z   późniejszymi zmianami),  art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 r. Dz.U. Nr.261, poz.2603) zarządza się co następuje:

 

§ 1.

 

1.     Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, w drodze bezprzetargowej w brzmieniu określonym przez załącznik Nr.1 do Zarządzenia.

2.     Wykaz ten należy wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń                        w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

 

§ 2.

 

             Wykonanie  zarządzenia  zleca  się  Wydziałowi  Ochrony  Środowiska                i  Gospodarki  Mieniem  Urzędu  Miejskiego  w  Pińczowie.

 

§ 3.

 

     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                      

                                                                                    Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                          Pińczów


Załączone pliki:

załącznik do zarządzenia Nr 85
(Zalacznik_ do_ Zarzadzenia_nr_85_07_.doc - 29.696 KB) Data publikacji: 2007-09-14 11:26:05 Redaktor: Hubert Bochniak

Opis: załącznik do zarządzenia Nr 85

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 812

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Bochniak, data: 2007-09-12 09:02:59
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2007-09-12 14:43:44
Ostatnia zmiana: Hubert Bochniak, data: 2007-09-14 11:26:30
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony