Odpowiedz na zapytanie

Wersja do druku

Odpowiedź na zapytanie – dot. wyjaśnienia treści SIWZ

 

 

 

 

W związku z otrzymaniem w dniu 07.09.2007r. zapytania dotyczącego wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego pn. „Remont oczyszczalni ścieków w Pińczowie – modernizacja napowietrzania reaktora biologicznego” w zakresie dotyczącym parametrów technicznych (tj. średnica i wysokość reaktora oraz czy falowniki powinny uruchamiać dmuchawy na sygnał z tlenomierza) „Wodociągi Pińczowskie Sp. z o.o. uprzejmie informują że zgodnie z zapisami art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami) Zamawiający nie może udzielać wyjaśnień, jeżeli prośba o ich udzielenie wpłynęła na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, który w tym przypadku wypada w dniu 12.09.2007r. W związku z powyższym przedmiotowe zapytanie pozostawia się bez odpowiedzi.

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 861

Wprowadził(a) do systemu: Beata Kita, data: 2007-09-12 09:21:46
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2007-09-12 14:43:29
Ostatnia zmiana: Beata Kita, data: 2007-09-12 09:21:46
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony