OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY

Wersja do druku

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm./ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

zawiadamia, że w dniu 10 października 2007 roku wszczęte zostało postępowanie administracyjne na wniosek Urzędu Skarbowego w Pińczowie    z/s przy ul. Grodziskowej 1, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów numerami : 234/1 - obręb 06 i 3/7 - obręb 13, położonych w Pińczowie,    dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na :

o       budowie wielostanowiskowego parkingu /~19 miejsc postojowych/ dla klientów Urzędu Skarbowego w Pińczowie,

o       budowie zjazdu publicznego na w/w parking z drogi gminnej - ulicy Grodziskowej /działki nr ewid. 234/1/.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

 

Zapoznanie się z treścią materiału dowodowego nie jest obowiązkowe.

 

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych na terenie miasta Pińczowa, w granicach terenu inwestycji.

 

 

 

 

 

 

Pińczów, dnia 15 października 2007 roku


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 577

Wprowadził(a) do systemu: Zbigniew Kaczmarczyk, data: 2007-10-15 10:11:18
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2007-10-15 10:47:13
Ostatnia zmiana: Zbigniew Kaczmarczyk, data: 2007-10-15 10:11:18
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony