Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Wszczęcie postępowania dla inwestycji polegającej na budowie wodociągu we wsi Kowala.

Wersja do druku

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm./ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

zawiadamia, że w dniu 16 października 2007 roku wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów numerami /wg odrębnego wykazu załączonego w aktach sprawy/, położonych w miejscowości Kowala i Pasturka, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie wodociągu dla wsi Kowala gmina Pińczów.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

 

Zapoznanie się z treścią materiału dowodowego nie jest obowiązkowe.

 

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych na terenie sołectw :Kowala i Pasturka.

 

 

 

Pińczów, dnia 22 październik 2007 roku


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 793

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Ziemba, data: 2007-10-25 13:34:27
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2007-10-25 13:53:43
Ostatnia zmiana: Marcin Ziemba, data: 2007-10-25 13:34:27
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony