Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Decyzja inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej i linii kablowej Pińczów obr. 3 i 6.

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku    o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami/ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

zawiadamia, że w dniu 15 listopada 2007r. została wydana decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

§        budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV,

§        budowie kablowej linii 15 kV dł. około 320m,

§        przebudowie napowietrznej linii 15 kV,

§        budowie kablowej linii 0,4 kV dł. około 240m,

zlokalizowanej w obrębie nieruchomości oznaczonych nr ewid. 59/13, 59/6, 59/12, 59/14, 84, 85, położonych na obrębie 3 miasta Pińczowa, oraz terenu nieruchomości oznaczonych nr ewid. 22/8, 22/2, 22/3, 235, 236, 255, 24, 25, 26, 137, położonych na obrębie 6 miasta Pińczowa.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w ter-minie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Inwestycji, Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

 

Zapoznanie się z przedmiotowym wnioskiem w tej sprawie nie jest obowiązkowe.

 

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych na obrębie 3 i 6 miasta Pińczowa.

 

 

Pińczów, dnia 15 listopada 2007r.
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 864

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Ziemba, data: 2007-11-16 09:58:29
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2007-11-16 14:35:29
Ostatnia zmiana: Marcin Ziemba, data: 2007-11-16 09:58:29
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony