OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY

Wersja do druku

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm./ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

zawiadamia, że w dniu 23 listopada 2007 została wydana na rzecz Gminy Pińczów decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów numerami : 81, 82/4 i 131/6, położonych w obrębie 08 miasta Pińczowa, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa zjazdu wraz z przebudową układu komunikacyjnego przy Gimnazjum Nr 1 w Pińczowie”, obejmującego swym zakresem :

o       budowę zjazdu publicznego z drogi gminnej - ulicy Siedem Źródeł (działki nr ewid. 131/6),

o       budowę wielostanowiskowego parkingu /~10 miejsc postojowych na samochody osobowe/,

o       budowę drogi dojazdowej wraz z placem manewrowym.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z jej treścią, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

 

Zapoznanie się z treścią decyzji i aktami przedmiotowej sprawy nie jest obowiązkowe.

 

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych na terenie miasta Pińczowa, w obrębie terenu inwestycji.

 

 

 

 

 

Pińczów, dnia 23 listopada 2007 roku


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 860

Wprowadził(a) do systemu: Zbigniew Kaczmarczyk, data: 2007-11-26 08:11:16
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2007-11-26 09:05:55
Ostatnia zmiana: Zbigniew Kaczmarczyk, data: 2007-11-26 08:11:16
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony