Zarządzenie NR 107 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  107/07

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  PIŃCZÓW

                                        z   dnia   21.11. 2007 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu i wydzierżawienia  w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców i dzierżawców

 

 

                    Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst z 2001 r. Dz.U.  Nr.142,poz.159  z   późniejszymi zmianami),  art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 r. Dz.U. Nr.261, poz.2603) zarządza się co następuje:

 

§ 1.

 

1.     Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu i wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej w brzmieniu określonym przez załącznik Nr.1 i 2 do Zarządzenia.

2.     Wykaz ten należy wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

 

§ 2.

 

             Wykonanie zarządzenia zleca się Wydziałowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem  Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

 

§ 3.

 

     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załączone pliki:


(Załacznik do najmu.doc - 343.552 KB) Data publikacji: 2007-11-26 14:51:55 Redaktor: Hubert Bochniak
GHGJGHJGHJGH
(head111.gif - 1.432 KB) Data publikacji: 2004-01-16 10:12:31 Redaktor: REDAK

Opis: DGDFDGDFGDDFD


(Załącznik_ do Zarządzenia KOWALA.doc - 46.08 KB) Data publikacji: 2007-11-26 14:58:08 Redaktor: Hubert Bochniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 789

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Bochniak, data: 2007-11-26 14:49:11
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2007-11-26 15:19:58
Ostatnia zmiana: Bartłomiej Piasecki, data: 2014-10-14 16:04:33
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony